פרויקט "משמר הטבע"

תוכנית "משמר הטבע" הינה מיזם ייחודי שיסדה העמותה בשנת 2015, המשלבת צעירים עם צרכים מיוחדים בשמירה ואחזקה של פארקים עירוניים, בליווי צמוד של הדרכה אנשי מקצוע.

מעבר לשילוב בתעסוקה, החיבור לטבע, לצומח ולבעלי החיים, הוכח כתורם רבות לשיפור מצבם הנפשי והרגשי של הצעירים, ומגלה אצלם אחריות וכישורי חיים הנחוצים להם מאוד לעצמאות תעסוקתית.

לאחר שנה או שנתיים בתוכנית, הם פורשים כנפיים ומשתלבים בשוק בתעסוקה בזכות ולא בחסד, חלקם כעובדים מן המנין ברשות המקומית המפעילה את הפארק וחלקם במקומות תעסוקה אחרים.  

הצעירים קמים כל יום לעבודה בחשק רב, נהנים מתחושת הסיפוק העצמי ומקבלים שכר ראוי לעבודתם בסוף החודש.

נכון להיום, פועלת התוכנית בערים ראשל״צ, רחובות ונס ציונה, והשתתפו בה 25 צעירים שסיימו את השירות הצבאי במסגרת "גדולים במדים".

בכוונתנו להרחיב את המיזם לפארקים נוספים ברחבי הארץ, על מנת לאפשר לצעירים נוספים להשתלב בשוק התעסוקה ולצאת לעצמאות מליאה.