שקיפות

כעמותה הנתמכת על ידי תרומות מהציבור, אנו מחויבים לכללי הניהול התקין בהתאם לחוקי העמותות.
את התהליך הזה אנו מנהלים בשקיפות מלאה מול שותפינו היקרים, כאשר מסמכי העמותה פתוחים לעיון הקהל הרחב.
לצפייה במסמכים השונים יש ללחוץ על אייקון העין מתחת לכותרת המסמך.

אישור ניהול תקין

אישור ניהול ספרים וניכוי מס

דו"ח כספי אחרון