תרומה למחלקת מיצוי זכויות

תודה רבה על רצונך לסייע לנו לעזור למשפחות נוספות, שגם הם כמוך יקבלו סיוע במיצוי הזכויות המגיעות להם.

לרשותך שלושה חבילות סיוע מומלצות, לבחירתך החופשית.
יובהר כי אנחנו לא מחייבים תרומה לעמותה עבור השירות, וזה נעשה כהכרת הטוב בלבד.

נחושת

החבילה הבסיסית
1,000 חד פעמי
  • ארבע שעות ייעוץ למשפחות של ילדים עם צרכים מיוחדים בנושא מיצוי זכויות

כסף

החבילה הנבחרת ביותר
2,500 תרומת קצבת נכות של חודש אחד
  • ארבע שעות ייעוץ למשפחות של ילדים עם צרכים מיוחדים בנושא מיצוי זכויות
פופולרי

זהב

החבילה הנבחרת ביותר
7,500 תרומת קצבת נכות של שלושה חודשים
  • ארבע שעות ייעוץ למשפחות של ילדים עם צרכים מיוחדים בנושא מיצוי זכויות

לתרומה בהעברה בנקאית: בנק פאג״י סניף 188 חשבון 435473 ע״ש יד לילד המיוחד